Комплекси рушат парк „Калето“ в Берковица

Явно на Великден на някой са му счупили яйцата и е решил да излее яростта си върху едно бездушно парче метал. Индивид или индивиди, изтъкани от комплекси и чувство за малоценност, са запратили контейнера за боклук, поставен в парк „Калето“ в дере. Бутали са го около 80-100м. и след това са осъществили тяхното злодеяние.

Continue reading

Лесопарк „Калето“ – загиващ оазис на метри от центъра на Берковица

„Калето“ е една от забележителностите в град Берковица. Красив парк, разнообразна флора и фауна, старинна крепост и забележителна гледка, караща сетивата да онемеят. Всичко това е добре, ако „Калето“ не се разрушава по какъв ли не начин последните 15-20 години. Днес лесопаркът е сборен пункт за паша на кози и овце, тревните площи са покрити от бълхи и кърлежи, а преките пътеки през гората са вече невидими дори и за най-добрите познавачи на местността. Пътят е осеян с боклуци, а клоните и останалата растителност го „изяждат“ бавно, но сигурно. Крепостните стени на върха са „прегърнати“ от бурени, дървета и боклуци. Освен, че не се виждат, те се рушат. С всяка една изминала година изчезват. Трудно може да се стигне до самия връх заради вече липсващата пътека, а ако стигнеш виждаш само част от предоставената гледка, тъй като дърветата отново скриват част от нея. Това беше нашият поглед с няколко думи за тези, на които не им се чете. А сега подробно. (ще разделим писанието си на две части, за да може информацията да бъде по-лесно възприета). Continue reading